;
EB2-niw інвестиційна бізнес віза США Green Card для підприємця

EB2-niw інвестиційна бізнес віза США Green Card для підприємця

Телеграм чат з безкоштовною, корисною інформацією щодо підготовки грін карти EB-2 niw: https://t.me/eb1o1

Останні новини:

З 30 січня 2023 року Грін Карту EB-2 niw розглядають 2 місяці, а не як раніше 12 місяців.

 

Простими словами:

 • Ви отримаєте Green Card EB-2 NIW на всю сім’ю на все життя через 3 місяці.
 • Бізнес можна запускати після отримання Green Card EB-2 niw.
 • Треба відкрити бізнес, який розв’язує якусь проблему в США.
 • Бажаний підприємницький досвід.
 • Бажані інвестиції, будь-яка сума раціональна (але не обов’язково).
 • Треба 1 рік займатися бізнесом, фейкову компанію відкрити не вийде, навіть не думайте.

 

 • Немає вимоги в наймі мінімальної кількості співробітників.
 • Немає вимоги отримувати певний прибуток.
 • Немає вимоги в мінімальній сумі інвестицій.
 • Компанія якщо збанкрутує, грін карту не відберуть.

Грубі приклади бізнесу для EB2 niw:

 

Транспорт:

 • Тракову (вантажоперевезення фурами або мікроавтобусами) компанію – з квітня 2022 по середину 2023 року більше не актуально.
 • Інфраструктура і транспорт: Компанії, що займаються розробкою, модернізацією або обслуговуванням життєво важливої інфраструктури або транспортних систем.

ІТ:

 • ІТ компанію,
 • ІТ блокчейн (чому на цю ідею дають, ми не знаємо),
 • ШІ стартап,
 • Медичний ІТ стартап,
 • Консалтингові фірми з кібербезпеки
 • Консалтингові компанії в галузі кібербезпеки, які надають критично важливі послуги уряду та іншим організаціям для захисту від кіберзагроз і порушень.
 • Компанії, які розробляють і впроваджують інноваційні технології в галузі штучного інтелекту, машинного навчання та аналізу даних, що можуть мати значне застосування в національних інтересах США.
 • Компанії, які розробляють і впроваджують нові програмні та апаратні технології для поліпшення національної безпеки та громадської безпеки.
 • Компанії, які розробляють нові та інноваційні ІТ-рішення для поліпшення послуг і результатів у сфері охорони здоров’я, як-от телемедицина та системи електронних медичних карт.
 • Компанії, які розробляють нові та інноваційні ІТ-рішення для поліпшення освіти та результатів навчання, такі як платформи онлайн-навчання та технології адаптивного навчання.
 • Підприємства, що надають ІТ-підтримку та послуги державним установам і організаціям, які відіграють роль у забезпеченні національної безпеки, громадської безпеки та реагуванні на надзвичайні ситуації.
 • Кібербезпека – Зі збільшенням загрози кібератак зростає потреба в підприємствах, які можуть надавати послуги з кібербезпеки іншим підприємствам та організаціям. Сюди входять такі послуги, як захист даних, мережева безпека та управління ризиками.

 

Екологія:

 • Переробка відходів,
 • Оздоровчі послуги та продукти, засновані на передплаті
 • Відновлювана енергія – США домоглися прогресу в освоєнні поновлюваних джерел енергії, як-от енергія вітру та сонця, але все ще існує потреба в підприємствах, які можуть запропонувати інноваційні рішення в цій галузі.
 • Компанії зі зберігання та розподілу відновлюваної енергії.
 • Програми сільського господарства за підтримки спільноти
 • Дрібні та спеціалізовані виробники продуктів харчування
 • Компанії з переробки та утилізації відходів
 • Оператори екологічного туризму
 • Постачальники технологій і послуг у галузі чистої води
 • Екологічні транспортні та логістичні компанії
 • Послуги зі встановлення та обслуговування сонячних батарей
 • Компанії, що займаються екологічним сільським господарством і виробництвом продуктів харчування
 • Компанії з виробництва екологічних будівельних матеріалів і будівельні компанії
 • Компанії з відновлюваних джерел енергії
 • Мережі станцій зарядки електромобілів
 • Підприємства, що сприяють розвитку сталого сільського господарства, безпечності продуктів харчування та продовольчої безпеки.

Будівництво:

 • Будівництво будинків (не ремонт),
 • Доступне житло – Нині у США спостерігається криза доступності житла, і багато людей насилу знаходять доступне житло в багатьох частинах країни. Це створює можливості для підприємств, які можуть запропонувати інноваційні рішення в таких галузях, як будівництво, фінансування та управління нерухомістю.
 • Забудовники доступного житла та управителі нерухомістю
 • Провайдери широкосмугового доступу в сільській місцевості
 • Сільські підприємства – У багатьох сільських районах США немає доступу до певних товарів і послуг, як-от продуктові магазини, медичні заклади та інші підприємства, що поширені в містах. Це може створити можливості для підприємств, які можуть надавати необхідні послуги цим недостатньо обслуговуваним спільнотам.
 • Будівництво об’єктів аварійного реагування та відновлення, таких як лікарні, сховища та центри допомоги при стихійних лихах, які надають критично важливі послуги під час стихійних лих та інших надзвичайних ситуацій.

Медицина:

 • Охорона здоров’я – Незважаючи на те, що США є одним із найбільших ринків охорони здоров’я у світі, у США все ще існують значні прогалини в доступі до охорони здоров’я, особливо в сільських і малообслуговуваних районах. Це створює можливості для підприємств, які можуть надавати медичні послуги, телемедицину та інші супутні послуги.
 • Мобільні ветеринарні клініки та організації з порятунку тварин
 • Громадські медичні клініки та постачальники телемедицини
 • Постачальники послуг з персонального догляду та медичного обслуговування вдома для людей похилого віку та інвалідів
 • Послуги з охорони психічного здоров’я та оздоровлення

Освіта:

 • Освітні технології та платформи онлайн-навчання
 • Освіта та наукові дослідження: Установи або ініціативи, які сприяють поширенню знань, покращують доступ до освіти або усувають критичну нестачу навичок.
 • Компанії з навчання та розвитку робочої сили

Різне:

 • Ресторани здорового швидкого харчування та фудтраки
 • Екологічно чисті послуги з прибирання та технічного обслуговування
 • Постачальники послуг з ремонту та обслуговування будинку на вимогу
 • Агентства з управління соціальними мережами та цифрового маркетингу для малого бізнесу
 • Соціальні підприємства, що підтримують маргіналізовані спільноти
 • Компанії, що спеціалізуються на передових виробничих технологіях і процесах, включно з адитивним виробництвом (3D-друк), робототехнікою та автоматизацією, цінуються за їхній потенціал для підвищення продуктивності та створення нових робочих місць.

 

100% прохідні напрямки:

– Передові обчислення – Advanced Computing
– Передові інженерні матеріали – Advanced Engineering Materials
– Передові технології газотурбінних двигунів – Advanced Gas Turbine Engine Technologies
– Передове виробництво – Advanced Manufacturing
– Передові та мережеві технології зондування та управління сигналами – Advanced and Networked Sensing and Signature Management
– Передові технології ядерної енергетики – Advanced Nuclear Energy Technologies
– Штучний інтелект – Artificial Intelligence
– Автономні системи та робототехніка – Autonomous Systems and Robotics
– Біотехнології – Biotechnologies
– Комунікаційні та мережеві технології – Communication and Networking Technologies
– Спрямована енергія – Directed Energy
– Фінансові технології – Financial Technologies
– Людино-машинні інтерфейси – Human-Machine Interfaces
– Гіперзвук – Hypersonics
– Мережеві сенсори та зондування – Networked Sensors and Sensing
– Квантові інформаційні технології – Quantum Information Technologies
– Генерація та зберігання відновлюваної енергії – Renewable Energy Generation and Storage
– Напівпровідники та мікроелектроніка – Semiconductors and Microelectronics
– Космічні технології та системи – Space Technologies and Systems

 

Детальніше:

Підполя критичних і нових технологій
Кожна певна галузь CET включає набір ключових підобластей, які більш детально описують її сферу застосування.

Передові обчислення
– Суперкомп’ютинг
– Прикордонні обчислення
– Хмарні обчислення
– Зберігання даних
– Архітектури обчислень
– Методи опрацювання та аналізу даних

Передові інженерні матеріали
– Матеріали з дизайну та геноміка матеріалів
– Матеріали з новими властивостями
– Матеріали з істотним поліпшенням наявних властивостей
– Характеристика властивостей матеріалів і оцінка життєвого циклу

Передові технології газотурбінних двигунів
– Аерокосмічні, морські та промислові технології розроблення та виробництва
– Повноавторитетне цифрове керування двигуном, виробництво гарячих секцій і супутні технології

Передове виробництво
– Адитивне виробництво
– Екологічно чисте, стале виробництво
– Розумне виробництво
– Нановиробництво

Передове і мережеве зондування та управління сигнатурами
– Корисне навантаження, датчики та прилади
– Обробка датчиків і об’єднання даних
– Адаптивна оптика
– Дистанційне зондування Землі
– Керування сигнатурами
– Виявлення та визначення характеристик ядерних матеріалів
– Виявлення та визначення характеристик хімічної зброї
– Виявлення та визначення характеристик біологічної зброї
– Виявлення та визначення характеристик нових патогенів
– Зондування в транспортному секторі
– зондування в секторі безпеки
– зондування сектору охорони здоров’я
– Зондування енергетичного сектору
– Зондування в будівельному секторі
– зондування в екологічному секторі

Передові технології ядерної енергетики
– Ядерні енергетичні системи
– Енергія термоядерного синтезу
– Космічні ядерні енергетичні та рухові установки та ядерні енергетичні установки

Штучний інтелект (ШІ)
– Машинне навчання
– Глибоке навчання
– Навчання з посиленням
– Сенсорне сприйняття та розпізнавання
– ШІ наступного покоління
– Планування, міркування та ухвалення рішень
– Безпечний та/або надійний ШІ

Автономні системи та робототехніка
– Поверхні
– Повітря
– Морські
– Космос

Біотехнології
– Синтез нуклеїнових кислот і білків
– Геномна та білкова інженерія, включно з інструментами проєктування
– Мультиоміка та інші інструменти біометрології, біоінформатики, прогностичного моделювання та аналізу функціональних фенотипів
– Інженерія багатоклітинних систем
– Інженерія вірусних і вірусних систем доставки
– Біовиробництво та технології біопереробки

Комунікаційні та мережеві технології
– Радіочастотні (РЧ) і змішані сигнальні схеми, антени, фільтри та компоненти
– Технології управління спектром
– Бездротові мережі наступного покоління, включно з 5G і 6G
– Оптичні лінії зв’язку та волоконно-оптичні технології
– Наземні/підводні кабелі
– Супутниковий зв’язок
– Апаратне, мікропрограмне та програмне забезпечення
– Зв’язок і мережева безпека
– Комірчасті мережі/інфраструктурні незалежні комунікаційні технології

Спрямована енергія
– Лазери
– Потужні мікрохвилі
– Пучки частинок

Фінансові технології
– Технології розподілених бухгалтерських книг
– Цифрові активи
– Технології цифрових платежів
– Інфраструктура цифрової ідентифікації

Людино-машинні інтерфейси
– Доповнена реальність
– Віртуальна реальність
– Інтерфейси мозок-комп’ютер
– Об’єднання людей і машин

Гіперзвук
– Пропульсія
– Аеродинаміка та керування
– Матеріали
– Виявлення, відстеження та визначення характеристик
– Оборона

Квантові інформаційні технології
– Квантові обчислення
– Матеріали, ізотопи та технології виготовлення квантових пристроїв
– Постквантова криптографія
– Квантове зондування
– Квантові мережі

Генерація та зберігання відновлюваної енергії
– Відновлювана генерація
– Відновлювані та стійкі види палива
– Зберігання енергії
– Електричні та гібридні двигуни
– Акумуляторні батареї
– Технології мережевої інтеграції
– Технології енергоефективності

Напівпровідники та мікроелектроніка
– Проектування та засоби автоматизації електронного проектування
– Технології виробничих процесів і виробниче обладнання
– За межами технології комплементарних метал-оксид-напівпровідників (КМОП)
– Гетерогенна інтеграція та вдосконалене пакування
– Спеціалізовані/орієнтовані апаратні компоненти для штучного інтелекту, природних і несприятливих радіаційних середовищ, радіочастотні та оптичні компоненти, пристрої високої потужності та інші критичні додатки

– Нові матеріали для передової мікроелектроніки
– Широкосмугові та надширокосмугові технології для управління, розподілу та передачі енергії
передачі

Космічні технології та системи
– Обслуговування, складання і виробництво на орбіті
– Коммодитизовані супутникові шини
– Недорогі ракети-носії
– Датчики для локальної та ширококутної візуалізації
– Космічні двигуни
– Стійке позиціонування, навігація та синхронізація (PNT)
– Керування кріогенними рідинами
– Вхід в атмосферу, спуск і посадка

Далі інформація наближена до достовірно-юридичного рівня:

Іноземні професіонали-підприємці можуть бути зацікавлені в отриманні посвідки на постійне проживання (Green Card) у США за трудовою імміграційною візою другого пріоритету (EB-2 niw). У рамках процесу EB-2 підприємці можуть претендувати на отримання посвідки на постійне проживання (грін-карти), якщо вони належать до певної професії та мають вищу освіту або еквівалентний ступінь, або мають виняткові здібності в галузі, для якої запитується імміграційна класифікація.

Класифікація EB-2 має спрощений процес, на який іноземні громадяни можуть претендувати за програмою National Interest Waiver (NIW). У рамках NIW іноземні громадяни, які бажають отримати статус постійного резидента, можуть пропустити тривалу процедуру трудової сертифікації, необхідну Міністерству праці США, і пройти прискорену процедуру.

Хоча процес NIW дає перевагу у вигляді відмови від такого тривалого процесу трудової сертифікації, він вимагає від заявника відповідності суворим стандартам. Іноземні громадяни, які претендують на отримання звільнення у зв’язку з національними інтересами, повинні відповідати трьом критеріям, встановленим Службою громадянства та імміграції США (USCIS).

Тест на відповідність вимогам EB-2 niw

 

Іноземні громадяни, які бажають отримати візу EB-2 niw, повинні пройти тест на відповідність вимогам. У 2016 році USCIS уточнила критерії для заявників, що полегшило проходження процесу.

Першим кроком у цьому процесі є відповідність одному з таких двох критеріїв:

 1. Мати вчений ступінь (магістра, доктора філософії або еквівалентний ступінь), АБО ступінь бакалавра в поєднанні з 5-річним досвідом роботи в цій галузі;
 2. Або мати “виняткові здібності” в даній галузі, що “означає ступінь компетентності, що значно перевищує ту, яка зазвичай зустрічається в науці, мистецтві або бізнесі”.

Перший критерій доволі простий. Треба просто зробити евалюацію диплома, список компаній, які мають ліцензію це робити. Або заявник матиме необхідний ступінь, або ні. Або ж заявник матиме “виняткові здібності”, або ні. Підприємцям не має бути складніше довести це, ніж людям, які працюють у компаніях.

Однак, коли EB-2 стає трохи складнішим для підприємців, справа не в цьому тесті на відповідність вимогам. Річ у тім, що всі заявники EB-2 повинні мати роботодавця, який буде виступати як їхній спонсор. Цей роботодавець має отримати трудовий сертифікат PERM від Міністерства праці США.

Однак підприємці, як правило, не мають роботодавців – така природа їхньої діяльності. Багато підприємців можуть впасти в зневіру на цьому етапі і перестати прагнути до процесу EB-2 niw, помилково вважаючи, що немає ніякого способу обійти це, але він є! І тут у гру вступає NIW.

Критерії відбору
ПідкатегоріїОписДокази
Удосконалений ступіньРобота, на яку ви претендуєте, має вимагати наявності вищої освіти, і ви маєте володіти такою освітою або її закордонним еквівалентом (ступінь бакалавра або еквівалент за кордоном плюс 5 років досвіду роботи в даній галузі після отримання ступеня бакалавра). Ви повинні відповідати всім іншим вимогам, зазначеним у трудовому сертифікаті, застосовним на дату пріоритету.

Документи, наприклад, офіційна академічна довідка про наявність у вас вищого або еквівалентного йому ступеня у США або офіційна академічна довідка про наявність у вас ступеня бакалавра у США або еквівалентного йому ступеня за кордоном, а також листи від теперішніх або колишніх роботодавців про наявність у вас щонайменше 5 років послідовного досвіду роботи за фахом після здобуття ступеня бакалавра.

Якщо зазвичай потрібен докторський ступінь, то необхідно мати докторський ступінь у США або еквівалентний ступінь за кордоном

Виняткові здібностіВи маєте продемонструвати виняткові здібності в галузі науки, мистецтва або бізнесу. Виняткові здібності “означають ступінь компетентності, що значно перевищує ту, яка зазвичай зустрічається в науці, мистецтві або бізнесі”. Ви маєте відповідати всім вимогам, зазначеним у трудовому сертифікаті.Ви маєте відповідати щонайменше трьом із перелічених нижче критеріїв*.

* Критерії

 • Офіційний документ про освіту, що підтверджує наявність ступеня, диплома, сертифіката або аналогічної нагороди, отриманої в коледжі, університеті, школі або іншому навчальному закладі, який належить до галузі ваших виняткових здібностей
 • Листи від теперішніх або колишніх роботодавців, що підтверджують щонайменше 10 років досвіду роботи за фахом із повною зайнятістю
 • Ліцензія на право займатися професійною діяльністю або сертифікат на професію чи рід занять
 • Докази того, що ви отримували зарплату або іншу винагороду за послуги, які свідчать про ваші виняткові здібності
 • Членство у професійній асоціації (асоціаціях)
 • Визнання ваших досягнень і значного внеску в розвиток галузі або сфери діяльності колегами, державними структурами, професійними або діловими організаціями
 • Допустимі й інші зіставні докази відповідності вимогам.

Вимоги для бізнесу за EB-2 niw National Interest Waiver

 

Іноземні громадяни можуть обійти виснажливий і тривалий процес трудової сертифікації, довівши, що вони відповідають критеріям NIW.

У цьому випадку заявник має довести, що:

 1. Підприємство (або починання) має суттєві переваги та має державне значення;
 2. Заявник має всі можливості для просування пропонованого починання; і
 3. Загалом, для Сполучених Штатів Америки буде вигідно відмовитися від пропозиції роботи і трудового сертифіката.

Таким чином, процес NIW дає змогу підприємцям отримати візу EB-2 niw без необхідності доводити наявність роботодавця. Якщо вони відповідають усім трьом критеріям NIW, вони будуть на шляху до отримання посвідки на постійне проживання (Green Card)!

Ось більш детальний огляд того, як підприємці можуть відповідати цим трьом критеріям.

Три критерії EB-2 niw для отримання Green Card:

 

1. Істотні заслуги та національне значення

 

В оновлених у 2016 році правилах USCIS для EB-2 NIW заявники отримали ширші можливості для творчого підходу до свого починання. Наприклад, щоб довести, що їхнє починання має суттєві переваги, підприємцям достатньо показати, що пропонована ними діяльність матиме позитивний вплив на сфери бізнесу, підприємництва, науки, технологій, культури, охорони здоров’я, освіти.

Щодо вимоги національної значущості, то заявник-підприємець повинен буде продемонструвати, що його починання або проєкт “має значний потенціал для працевлаштування американських працівників АБО має інші суттєві позитивні економічні наслідки”.

З критеріїв було виключено колишню вимогу, щоб їхнє починання мало “національний масштаб”. Це означає, що навіть ті підприємці, які матимуть більш локальний вплив, можуть відповідати новим критеріям.

Найкращим способом довести, що ваше починання відповідатиме цьому критерію, є створення докладного і добре продуманого бізнес-плану. Цей план має показати, як продукт/послуга, яку ви збираєтеся надати, принесе істотну користь жителям США. У бізнес-плані слід навести статистику, дослідження та будь-які інші офіційні прогнози, щоб довести свою точку зору. Також буде корисно показати структуру вашого бізнесу, якщо ви дійсно збираєтеся надавати свої послуги, відкривши свою справу. Ця структура має містити прогнози потенційних робочих місць, які створить ваша компанія.

2. добре позиціонується

 

Що робить вас таким особливим? По суті, це запитання, на яке ви маєте відповісти відповідно до другого критерію – що ви володієте досвідом і знаннями, які роблять вас “добре розташованим” для просування пропонованого починання.

Найчудовіше у зміні правил NIW для підприємців те, що ви більше не повинні доводити, що ваше починання буде успішним. Як відомо будь-якому досвідченому підприємцю, не всі ділові починання будуть успішними. Тим не менш, ви маєте показати прогрес у реалізації вашого починання і продемонструвати, що у вас є мета, яка є можливою і досяжною.

Для того щоб мати хороші можливості для просування свого починання, необхідно, щоб підприємець володів освітою, навичками, досвідом роботи або минулим успіхом в аналогічних проєктах. Як заявник-підприємець, ви повинні показати, що інші організації або приватні особи зацікавлені в тому, що ви можете запропонувати. Підприємці можуть зробити це кількома способами – наприклад, ви можете отримати рекомендаційні листи від клієнтів, покупців, ділових партнерів та/або державних установ. Приклади ваших успіхів у минулому підтримають ваше починання, оскільки покажуть імовірність того, що ви зможете повторити ці успіхи.

3. Балансовий тест для отримання National Interest Waiver

 

Останній крок, який необхідно пройти для отримання NIW, – це довести, що ваше починання буде настільки корисним для інтересів США, що ви заслуговуєте на те, щоб обійти процес PERM.

Один із найкращих і найпростіших способів зробити це – показати, що ваше починання призведе до створення робочих місць. Пам’ятаєте, що раніше ми говорили про створення докладного бізнес-плану, щоб показати структуру вашого бізнесу? Цей доказ стане в пригоді, щоб показати, що ви створите робочі місця для інших американців – зокрема й для себе. Це може включати початкові прогнози того, скільки працівників вам знадобиться одразу, і навіть прогнози того, скільки працівників ви плануєте додати в найближчі роки, якщо справи підуть добре.

USCIS часто розглядає працевлаштування американців як питання великої важливості.

Однак крім демонстрації прогнозів і потреби в працевлаштуванні, вам потрібно буде довести, як ваші навички можуть призвести до того, що ця зайнятість збережеться. Іншими словами, чи є у вас докази того, що ваше починання буде досить успішним, щоб ви змогли відкрити магазин і найняти людей, про яких ви говорите?

Ви можете довести майбутній успіх, надавши докази минулих досягнень і успіхів в аналогічних проєктах. Таким чином, USCIS побачить, що ви можете домогтися успіху, оскільки ви вже робили це в минулих проєктах. Використання ваших минулих досягнень як майбутнього прогнозу вашої здатності благотворно вплинути на пропоноване починання – чудовий спосіб довести свою правоту.

Які потрібні докази для підприємця EB-2 niw:

 

Можуть бути унікальні аспекти доказів, поданих заявником-підприємцем, який здійснює пропоновану діяльність, зокрема через організацію, розташовану в США, у якій заявник зазвичай має (або матиме) частку власності, і в якій заявник підтримує (або буде підтримувати) активну та центральну роль, тож знання, навички чи досвід заявника значно просунуть пропоновану діяльність.

Під час оцінки того, чи задовольняють такі клопотання трикомпонентній схемі, співробітники можуть узяти до уваги той факт, що багато підприємців не слідують традиційним кар’єрним шляхам, і не існує єдиного способу, яким має бути структурована підприємницька організація-початківець.

На додаток до більш загальних доказів, описаних вище, заявник-підприємець може представити такі види доказів, щоб довести, що його почин має суттєві переваги та національне значення, що заявник має всі можливості для просування цього почину, і що, загалом, було б корисно відмовитися від пропозиції роботи та, отже, від вимог трудового сертифіката.

 

Докази володіння та ролі в американському підприємстві

Заявник може мати частку власності в організації, розташованій у США, в якій він також може бути засновником або співзасновником. Заявник може також відігравати активну та центральну роль у діяльності організації, про що свідчить призначення заявника на посаду посадової особи (або аналогічну посаду з повноваженнями) організації чи на іншу ключову роль в організації. Такі докази можуть мати доказову силу для демонстрації того, що заявник має всі можливості для просування починання.

 

Наукові ступені, сертифікати, ліцензії, листи про досвід роботи

Ці докази можуть свідчити про те, що заявник володіє знаннями, навичками або досвідом, які можуть істотно просунути пропоноване юридичною особою починання. Освіта і трудова біографія, а також інші фактори, пов’язані з біографією заявника, можуть слугувати підтвердженням його заяв. Як приклад можна навести успішне керівництво попередніми підприємствами-початківцями або поєднання відповідних ступенів і досвіду, які дадуть змогу заявнику просунути пропоноване починання.

 

Інвестиції

Інвестиції, зобов’язання інвестувати або інші докази, що демонструють майбутній намір інвестувати в організацію з боку зовнішнього інвестора, які відповідають галузевим стандартам, можуть слугувати незалежним підтвердженням і підтримкою висновку про істотні переваги пропонованого починання або про те, що заявник має всі можливості для просування пропонованого починання. Ці інвестиції можуть надходити від приватних осіб, таких як інвестори-ангели, або від відомих організацій, таких як фірми венчурного капіталу. Оскільки різні починання мають різні потреби в капіталі, USCIS також розглядає суму капіталу, яка була б доречна для просування починання, при визначенні того, чи забезпечив заявник достатні інвестиції.

 

Участь у бізнес-інкубаторі або стартап-акселераторі

Інкубатори – це приватні або державні організації, які надають ресурси, підтримку та допомогу підприємцям для стимулювання зростання та розвитку ідеї або підприємства.

Акселератори – це, як правило, приватні венчурні організації, які допомагають підприємцям і їхнім компаніям-початківцям прискорити запуск, зростання і масштабування їхнього бізнесу.

Офіцери можуть розглядати докази прийняття підприємця в інкубатор або акселератор як схвалення запропонованого плану заявника або його минулого послужного списку, а також того, що заявник має всі можливості для просування свого починання. Заявники можуть подати докази успішної роботи інкубатора в минулому, щоб співробітники розглянули їх під час оцінювання цих доказів.

 

Нагороди або Гранти

Відповідні кошти можуть надходити від федеральних, державних або місцевих органів влади, що володіють досвідом у сфері економічного розвитку, досліджень і розробок або створення робочих місць. Крім того, нагороди або гранти можуть бути надані іншими організаціями, наприклад, політичними або дослідницькими інститутами. Подібно до інвестицій від зовнішніх інвесторів, ці докази можуть слугувати незалежним підтвердженням і підтримкою для висновку про істотні переваги, державну важливість або і те, і те, і інше, пропонованого починання або про те, що заявник має всі можливості для просування пропонованого починання.

 

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність, включно з відповідними патентами, що належать заявникові або одному з нинішніх чи попередніх підприємств-початківців заявника, супроводжувані документами, що показують, чому інтелектуальна власність є значущою для цієї галузі або починання, можуть служити доказовим свідченням попереднього успіху і потенційного прогресу в досягненні мети. Заявник повинен представити докази, що підтверджують, який внесок він зробив у розробку інтелектуальної власності та як вона використовується або може бути використана всередині країни або за її межами.

 

Опубліковані матеріали про заявника, компанію заявника розташовану в США, або про них обох

Відповідні опубліковані матеріали можуть складатися з друкованих або онлайнових газетних чи журнальних статей або інших подібних опублікованих матеріалів, які свідчать про те, що заявник або організація заявника, з певним посиланням на роль заявника, здобули значну увагу або визнання в засобах масової інформації. Заявники можуть подати докази репутації ЗМІ, щоб офіцери розглянули їх під час оцінювання цих доказів.

 

Отримання доходів, зростання доходів і створення робочих місць

Відповідні показники зростання можуть підтвердити, що пропоноване починання, компанія-початківець заявника або і те й інше, мають суттєві переваги або що заявник має всі можливості для просування пропонованого починання. Такі докази можуть включати демонстрацію того, що підприємство демонструє зростання з погляду отримання доходів, створення робочих місць у США або і того, і іншого, а також внесок заявника в таке зростання.

Ці докази можуть також підтвердити, що пропоноване починання, підприємство-початківець заявника або обидва мають національне значення в поєднанні з іншими доказами, як-от розташування нинішнього або пропонованого підприємства-початківця в економічно депресивному районі, який виграв або виграє від робочих місць, створених підприємством-початківцем.

 

Листи та інші заяви від третіх осіб

Листи можуть виходити, наприклад, від відповідних державних структур, зовнішніх інвесторів або сформованих бізнес-асоціацій, що володіють інформацією:

 • Дослідження, продукти або послуги, розроблені заявником, організацією заявника або обома організаціями; або знання, навички та досвід заявника, які можуть просунути пропоноване починання.
 • Досвід, які сприятимуть просуванню пропонованого починання.

 

Хоча підприємці, як правило, не проходять такий тип експертного оцінювання, як у наукових колах, підприємці можуть працювати в різних високотехнологічних або передових галузях, де є свої галузеві або технологічні експерти, які забезпечують різні форми експертного оцінювання (Заявники можуть представити докази, пов’язані з повноваженнями експертів, які підтримують петицію, яку офіцери мають ураховувати під час привласнення ваги листу.).

Крім того, переваги бізнесу, бізнес-плану, продукту або технології підприємця можуть піддаватися різним формам перевірки з боку третіх осіб, таких як потенційні інвестори, роздрібні торговці або інші галузеві експерти. Відповідно, листи та інші заяви від відповідних сторонніх експертів можуть мати доказову силу, демонструючи суттєві достоїнства та національну важливість починання, а також те, що дана особа має всі можливості для просування цього починання.

Як правило, багато підприємницьких починань оцінюються з погляду отримання доходу, прибутковості, оцінки вартості, грошового потоку або прийняття клієнтами. Однак інші показники можуть мати таке саме значення для визначення того, чи встановив заявник кожен із трьох критеріїв.

Як зазначалося в Matter of Dhanasar, “багато інновацій і підприємницьких починань можуть зрештою зазнати невдачі, повністю або частково, незважаючи на продуманий план і компетентне виконання”. Відповідно, від заявників не вимагається доводити, що пропоноване починання з більшою ймовірністю зрештою виявиться успішним, ґрунтуючись винятково на типових показниках, які використовуються для оцінювання підприємницьких починань (хоча такі докази можуть бути розглянуті позитивно).

Натомість їм необхідно показати, що пропоноване починання має суттєві переваги та державне значення, що заявник має всі можливості для просування пропонованого починання, і що, загалом, для Сполучених Штатів буде вигідно відмовитися від вимог пропозиції роботи, а відтак і від трудового сертифіката.

Докази, що підтверджують минулі підприємницькі досягнення заявника і підтверджують прогнози майбутньої роботи в національних інтересах, є сприятливими факторами. Твердження, не підкріплені доказами, не є достатніми для виконання тягаря доказування заявника. Як і у всіх інших випадках, посадові особи повинні розглянути всю сукупність обставин, щоб визначити, чи підтверджується кожен із трьох пунктів перевагою доказів.